Аграрні рішення

Аграрні рішення BASF

Контакти

Масаї®

Інсектициди

Удар по яйцях клiща

Унiкальний акарицид, що дiє на всi рухомi стадiї розвитку клiщiв (личинки, дорослi особини) та має сильно виражену овiцидну дiю (лiтня яйцекладка). Завдяки здатностi проникати в рослину акарицид Масаї® знищує кліщів i на нижньому боці листка. Препарат характеризується високою початковою токсичнiстю для шкідників та тривалою захисною дiєю.

Переваги препарату

  • Вiдрiзняється високою селективністю, не дiє на хижих клiщiв
  • Має дуже високу початкову ефективнiсть та тривалу захисну дiю
  • Ефективний у широкому діапазоні температур
  • Можливе застосування в перiод цвiтiння (безпечний для бджiл)
  • Не впливає на корисних комахВикористовується в антирезистентних програмах захисту (вiдсутня перехресна резистентнiсть з iншими акарицидами)

Загальна інформація

Назва Масаї®
Препаративна форма: Порошок, що змочується (ЗП)
Діючі речовини 200 г/кг Тебуфенпірад
Паспорт безпеки Паспорт Масаї®
Посвідчення про державну реєстрацію Посвідчення про реєстрацію Масаї®

Контактно-системний

Офіс компанії BASF Україна

Офіс компанії BASF Україна

Top