Цукровий буряк

Цукрові буряки – одна з високотехнологічних культур, яка потребує значної уваги та дотримання технології вирощування. Але завдяки своїй високій культурі землеробства, вона сприяє підвищенню урожайності наступних культур сивозміни, зокрема ярих зернових.

Це культура широкорядного способу посіву з низькою нормою висіву насіння та точним його розподілом урядку. Саме вирощування цукрових буряків технологічно непросте. Відпочатку проростання насіння до появи сходів рослини можуть бути частково пошкоджені або навіть цілком знищені ґрунтовими шкідниками, які після перезимівлі піднімаються до верхніх ґрунтових горизонтів у зону залягання та проростання насіння. Від фази появи сходів до змикання листя у міжряддях рослини цукрових буряків через їх повільний ріст та розвиток на ранніх стадіях мають дуже низьку конкурентну здатність порівняно з бур’янами. А запаси насіння бур’янів у трисанти-метровому шарі ґрунту настільки значні, що при проростанні навіть 1–5% кількість сходів бур’янів перевищить кількість сходів цукрових буряків у сотні разів. Крім цього, деякі види бур’янів, наприклад талабан польовий, види ромашки тощо, мають високу схожість навіть за температури ґрунту 2°С. Таким чином, за таких умов рослинам цукрових буряків важко конкурувати з бур’янами за вологу та доступні елементи мінерального живлення. Тому успішному розвитку та формуванню високого врожаю сприятиме збереження густоти рослин, контроль бур’янів на ранніх етапах розвитку цукрових буряків. У той жечас навантаження на рослини цукрових буряків, пов’язані із застосуванням значної кількості хімічних засобів захисту рослин, особливо гербіцидів, надзвичайно високі. Але інтенсивна технологія вирощування неможлива без них.

 Офіс компанії BASF Україна

Офіс компанії BASF Україна

Top