Аграрні рішення
Аграрні рішення BASF

Ячмінь

Ячмінь посівний - однорічна яра або озима трав’яниста рослина.

Коренева система – мичкувата, проникає у ґрунтна глибину до 100 см і в ширину – до 90 см. Стебло – пустотіла циліндрична соломиназаввишки 50–135 см, завтовшки 2,5–4 мм, щоскладається з 5–7 міжвузлів і вкрита восковимнальотом. Стебло має схильність до вилягання. Листки з гарно розвиненими білуватими(іноді антоціановими) вушками, які своїмикінцями охоплюють стебло. Язичок короткий,облямівковий. Листкові пластинки завдовжки12–25 см, завширшки 8–25 мм. Суцвіття – дворядний або багаторядний колоснезакінченого типу. На кожному виступі члени-ка розміщуються 3 одноквіткових колоски.Колоски за будовою різні: у дворядного ячме-ню середні плодоносні, бічні – безплідні; у бага-торядного – всі плодоносні. Плодоносні колоскив обох підвидів мають 2 вузенькі колосковілуски та 2 широкі квіткові, які у плівчастихсортів зростаються із зернівкою, а у голозер-них охоплюють зернівку без зростання.За ступенем редукції безплідних колосків дво-рядний ячмінь поділяють на 2 групи: nutantiaR. Reg., у якого недорозвинені бічні колоскимають колоскові й квіткові лусочки, таdeficientia R. Reg., у бічних колосків якого єлише колоскові лусочки.Зовнішні квіткові луски плодоносних колосківзакінчуються зазубленими або гладенькимиостюками, а в деяких форм ячменю – трилопа-тевими додатками – фурками. Гладенькі остюки на верхівці можуть бути трохизазубленими, але пальці рук вільно сповзаютьпо них згори донизу.Остюки бувають довгі (перевищують довжинуколосу у 1,5 рази), середні (незначно пере-вищують довжину колосу) і короткі (приблиз-но дорівнюють довжині колосу або трохикоротші); грубі (широкі, ламаються), ніжні (тонкі,еластичні) або середньогрубі. Дуже рідко трапляютьсябезості форми ячменю.За кількістю члеників стрижня колосу, що при-падають на 4 см довжини, розрізняють ячміньз дуже щільним колосом – понад 20 члениківна 4 см, щільним – 15–19, середньощільним –12–14, нещільним – 9–11, дуже нещільним –менше 8 члеників на 4 см стрижня.Забарвлення колосу – солом’яно-жовте абочорне.

 Офіс компанії BASF Україна

Офіс компанії BASF Україна

Top