Аграрні рішення

Аграрні рішення BASF

Контакти

Обери свій Пак!

10 квітня 2019 року BASF презентував першу на ринку цілісну Пакетну пропозицію для озимого ріпаку. Окрім цього, компанія анонсувала повернення на ринок фунгіциду з росторегулюючою дією Карамба® .

До нової пакетної пропозиції входить 10 паків, кожен з яких включає дві посівні одиниці певного гібриду і 5л засобу захисту ріпаку Карамба® . Назви запропонованих BASF паків вказують на ключові характеристики гібридів.

*Кожен пак включає дві посівні одиниці певного гібриду і 5 л засобу захисту ріпаку Карамба®

Гібриди ріпаку

Головною ціллю виведення на ринокнових гібридів озимого ріпаку, а саме,гібридів ІНВ 1120, ІНВ1030, ІНВ 1066,Фен-цер, Панчер та Сейфер є задовільнитипотреби тих, хто отримує високі урожаїі потребує їх високої якості. Усі гібридинової лінійки є інтенсивного типу, виріз-няються високим потенціалом урожай-ності в поєднанні з високою стійкістю довилягання, осипання та толерантністю достресових умов.

ІНВ1120

Гібрид відрізняється дуже високою зи-мостійкістю, стабільною високою врожай-ністю та пластичністю до умов вирощу-вання в різних регіонах України. Помірнийрозвиток з осені забезпечує широке вікнопосіву а наявність гену Rln7 підвищеноюстійкістю до фомозу.

ІНВ1030

Середній по стиглості гібрид з високоюадаптивністю до вирощування в різнихумовах від заходу до сходу. Гібрид демон-струє стабільно високі врожаї з високимвиходом олії.

ІНВ1066

Добре доповнює лінійку середньопізніхгібридів з високим потенціалом врожай-ності. Демонструє швидкий розвиток зосені. Формує сильні та потужні рослиниз високою стійкістю до вилягання.

Фенцер

Високоврожайний гібрид піздньої групистиглості. Вирізняється доброю морозо -та зимостійкістю. За умов внесеннявисоких доз добрив та значних опадівпроявляє відмінну стійкість до виляганнята розтріскування стручків. За рахунокшвидкого розвитку з осені придатнийдо пізніх строків сівби та відзначаєтьсясередніми темпами відновлення вегетаціїна весні.

Панчер

Середньостиглий гібрид, який поєднуєв собі добру зимо- та посухостійкість.Формує високу стабільну врожайність врізних регіонах України. Має потужнийрозвиток з осені, що дозволяє висіватигібрид навіть при пізніх строках.

Сейфер

Високопластичний гібрид озимого ріпакуз високим ступенем адаптації до умов тарегіону вирощування з вмістом олії на рів-ні від 46–51%. Гібрид демонструє потуж-ний потенціал урожайності в усіх регіонахвирощування, а особливо, в Центральнихта Західних частинах України. Інтенсивний гібрид, який стійкий до вилягання навітьза складних погодних умов.

Препарати для захисту ріпаку від компанії BASF

Арамо® 45

Арамо® 45

Покращений грамініцид

Детальніше
Альтерно®

Альтерно®

Два в одному: по листку та по цвітінню

Детальніше
Бутізан® Авант

Бутізан® Авант

Обгрунтований вибір для захисту ріпаку!

Детальніше
Бутізан® 400

Бутізан® 400

Головна складова рентабельності

Детальніше
Бутізан® Стар

Бутізан® Стар

Ріпак під надійним захистом

Детальніше
Карамба® Турбо

Карамба® Турбо

Управління енергообміном для підвищення зимостійкості та врожайності ріпаку

Детальніше
Піктор®

Піктор®

Досконалiсть в кожнiй краплi

Детальніше
Нопасаран®

Нопасаран®

Стоп бур’ян! Тільки ріпак!

Детальніше

Важливість вибору гібридів і особливості технології вирощування

Ріпак залишається досить привабливою культуроюв економічному плані, хоча має свою регіональнуспецифіку для вирощування в Україні

Серед основних переваг, які можуть спри-яти подальшому збільшенню і стабілізаціїплощ посіву ріпаку є:

  • Високі показники урожайності ріпакув виробничих умовах, яка сьогодніможе сягати до 5 т/га та більше.
  • Роль ріпаку, як доброго попередникадля озимих зернових.
  • Кращий розподіл навантаження на зер-нозби-ральну техніку.
  • Раннє надходження коштів від реаліза-ції та висока рентабельність культури.
Також, вагомим внеском у підвищенняврожайності ріпаку стало виведення наринок нових сучасних гібридів з високимпотенціалом продуктивності. При цьому,особливу увагу під час прийняття рішення,щодо сівби ріпаку необхідно звертати самена вибір гібриду з необхідними параметра-ми та якістю посівного матеріалу.

Важливими критеріями підбору гібридів є:

  • Технічне забезпечення господарствата особливості зони вирощуванняріпаку.
  • Потенційна урожайність гібриду.
  • Зимостійкість.
  • Стійкість до хвороб і шкідників.
  • Стійкість вилягання та осипання.
  • Відношення до строків сівби та осін-ньо-веснянні темпи росту і відновленнявегетації.

Серед сільськогосподарських товарови-робників є відомим та популярним ши-рокий спектр засобів захисту рослин відкомпанії BASF. Також, в своєму портфоліокомпанія пропонує велику лінійку високо-технологічних і високоврожайних гібридівозимого та ярого ріпаку. Їх відрізняє відконкурентів, перш за все, висока якість таврожайність і найголовніше високий фа-ховий рівень супроводу продуктів компанії.Завдяки правильному вибору перевірено-го у виробничих умовах гібриду, оптималь-ної технології вирощування та власногодосвіду можливо отримувати високі тасталі урожаї ріпаку.Розпочинаючи з 2014 року компаніязапропонувала на ринок України гібридсистеми «Clearfield» ЕЛМЕР КЛ, який даєможливість вирощувати цю культуру напроблемних щодо хрестоцвітих бур’янівплощах та в посушливих регіонах, депроблематичне використання ґрунтовихгербіцидів, та з 2018 року новий потужнийгібрид ІНВ1166КЛ. Поряд з тим компаніяBASF є світовим лідером на ринку ярогоріпаку (каноли). Тому лінійка ярого ріпакукомпанії заслуговує на особливу увагубути не лише страховою культурою, а йпривабливою та рентабельною основноюкультурою сівозміни в ярій групі.

Карамба®

Карамба®

Високоефективний системний фунгіцид з росторегулюючі дією

Дізнатись більше
Каталог гібридів ріпаку 2019

Каталог гібридів ріпаку 2019

Перший каталог насіння від компанії BASF

Завантажити PDF версію
Офіс компанії BASF Україна

Офіс компанії BASF Україна

Top