Аграрні рішення

Аграрні рішення BASF

Контакти

Насіння ріпаку

Сучасні методи селекції компанії BASF направлені на створення нової лінійки гібридів, які в своїй генетиці успішно поєднують на лише високу урожайність, але і цілий ряд цінних ознак, зокрема:

- Високий вміст олії в зерні ріпаку;

- Підвищена стійкість до хвороб, зокрема, фомозу;

- Висока адаптивність до різних умов вирощування, вирізняються високою регенеративною здатністю, яка проявляється в потужній компенсації зріджених та різних за розвитком посівів за рахунок утворення великої кількості гілок при гілкуванні.

Гібриди ріпаку

Головною ціллю виведення на ринокнових гібридів озимого ріпаку, а саме,гібридів ІНВ 1120, ІНВ1030, ІНВ 1066,Фен-цер, Панчер та Сейфер є задовільнитипотреби тих, хто отримує високі урожаїі потребує їх високої якості. Усі гібридинової лінійки є інтенсивного типу, виріз-няються високим потенціалом урожай-ності в поєднанні з високою стійкістю довилягання, осипання та толерантністю достресових умов.

ІНВ1120

Гібрид відрізняється дуже високою зи-мостійкістю, стабільною високою врожай-ністю та пластичністю до умов вирощу-вання в різних регіонах України. Помірнийрозвиток з осені забезпечує широке вікнопосіву а наявність гену Rln7 підвищеноюстійкістю до фомозу.

ІНВ1030

Середній по стиглості гібрид з високоюадаптивністю до вирощування в різнихумовах від заходу до сходу. Гібрид демон-струє стабільно високі врожаї з високимвиходом олії.

ІНВ1066

Добре доповнює лінійку середньопізніхгібридів з високим потенціалом врожай-ності. Демонструє швидкий розвиток зосені. Формує сильні та потужні рослиниз високою стійкістю до вилягання.

Фенцер

Високоврожайний гібрид піздньої групистиглості. Вирізняється доброю морозо -та зимостійкістю. За умов внесеннявисоких доз добрив та значних опадівпроявляє відмінну стійкість до виляганнята розтріскування стручків. За рахунокшвидкого розвитку з осені придатнийдо пізніх строків сівби та відзначаєтьсясередніми темпами відновлення вегетаціїна весні.

Панчер

Середньостиглий гібрид, який поєднуєв собі добру зимо- та посухостійкість.Формує високу стабільну врожайність врізних регіонах України. Має потужнийрозвиток з осені, що дозволяє висіватигібрид навіть при пізніх строках.

Сейфер

Високопластичний гібрид озимого ріпакуз високим ступенем адаптації до умов тарегіону вирощування з вмістом олії на рів-ні від 46–51%. Гібрид демонструє потуж-ний потенціал урожайності в усіх регіонахвирощування, а особливо, в Центральнихта Західних частинах України. Інтенсивний гібрид, який стійкий до вилягання навітьза складних погодних умов.

Препарати для захисту ріпаку від компанії BASF

Арамо® 45

Арамо® 45

Покращений грамініцид

Детальніше
Альтерно®

Альтерно®

Два в одному: по листку та по цвітінню

Детальніше
Бутізан® Авант

Бутізан® Авант

Обгрунтований вибір для захисту ріпаку!

Детальніше
Бутізан® 400

Бутізан® 400

Головна складова рентабельності

Детальніше
Бутізан® Стар

Бутізан® Стар

Ріпак під надійним захистом

Детальніше
Карамба® Турбо

Карамба® Турбо

Управління енергообміном для підвищення зимостійкості та врожайності ріпаку

Детальніше
Піктор®

Піктор®

Досконалiсть в кожнiй краплi

Детальніше
Нопасаран®

Нопасаран®

Стоп бур’ян! Тільки ріпак!

Детальніше

Важливість вибору гібридів і особливості технології вирощування

Ріпак залишається досить привабливою культуроюв економічному плані, хоча має свою регіональнуспецифіку для вирощування в Україні

Серед основних переваг, які можуть спри-яти подальшому збільшенню і стабілізаціїплощ посіву ріпаку є:

  • Високі показники урожайності ріпакув виробничих умовах, яка сьогодніможе сягати до 5 т/га та більше.
  • Роль ріпаку, як доброго попередникадля озимих зернових.
  • Кращий розподіл навантаження на зер-нозби-ральну техніку.
  • Раннє надходження коштів від реаліза-ції та висока рентабельність культури.
Також, вагомим внеском у підвищенняврожайності ріпаку стало виведення наринок нових сучасних гібридів з високимпотенціалом продуктивності. При цьому,особливу увагу під час прийняття рішення,щодо сівби ріпаку необхідно звертати самена вибір гібриду з необхідними параметра-ми та якістю посівного матеріалу.

Важливими критеріями підбору гібридів є:

  • Технічне забезпечення господарствата особливості зони вирощуванняріпаку.
  • Потенційна урожайність гібриду.
  • Зимостійкість.
  • Стійкість до хвороб і шкідників.
  • Стійкість вилягання та осипання.
  • Відношення до строків сівби та осін-ньо-веснянні темпи росту і відновленнявегетації.

Серед сільськогосподарських товарови-робників є відомим та популярним ши-рокий спектр засобів захисту рослин відкомпанії BASF. Також, в своєму портфоліокомпанія пропонує велику лінійку високо-технологічних і високоврожайних гібридівозимого та ярого ріпаку. Їх відрізняє відконкурентів, перш за все, висока якість таврожайність і найголовніше високий фа-ховий рівень супроводу продуктів компанії.Завдяки правильному вибору перевірено-го у виробничих умовах гібриду, оптималь-ної технології вирощування та власногодосвіду можливо отримувати високі тасталі урожаї ріпаку.Розпочинаючи з 2014 року компаніязапропонувала на ринок України гібридсистеми «Clearfield» ЕЛМЕР КЛ, який даєможливість вирощувати цю культуру напроблемних щодо хрестоцвітих бур’янівплощах та в посушливих регіонах, депроблематичне використання ґрунтовихгербіцидів, та з 2018 року новий потужнийгібрид ІНВ1166КЛ. Поряд з тим компаніяBASF є світовим лідером на ринку ярогоріпаку (каноли). Тому лінійка ярого ріпакукомпанії заслуговує на особливу увагубути не лише страховою культурою, а йпривабливою та рентабельною основноюкультурою сівозміни в ярій групі.

Каталог гібридів ріпаку 2019

Каталог гібридів ріпаку 2019

Перший каталог насіння від компанії BASF

Завантажити PDF версію
Офіс компанії BASF Україна

Офіс компанії BASF Україна

Top