Аграрні рішення
Пріаксор®

Ефективний контроль

основних хвороб зернових,

у тому числі піренофорозу

Перейти до рекомендації

Аграрні рішення BASF

Акція! Насіння. Захист. xarvio™

Придбайте 1500 л фунгіциду Рекс® Плюс або 100 посівних одиниць соняшнику гібридів ЕС ЛОРІС СЛП та ЕС КАПРИЗ СЛП компанії BASF, та отримуйте 50% знижки на доступ до цифрової платформи xarvio™ FIELD MANAGER версії Pro

Придбайте 4200 л Рекс® Плюс або 300 посівних одиниць соняшнику гібридів ЕС ЛОРІС СЛП та ЕС КАПРИЗ СЛП компанії BASF, та отримайте 50% знижки на доступ до xarvio™ FIELD MANAGER більш просунутої версії Premium

ПРАВИЛА І УМОВИ рекламної кампанії «Насіння. Захист. xarvio™» (далі - «Офіційні правила», «Правила»)

1.1. Рекламна кампанія «Насіння. Захист. xarvio™» (далі - «Кампанія») є маркетинговою акцією, яка розроблена і впроваджена Товариством з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», яке зареєстроване згідно із законодавством України, код ЄДРПОУ 20068365, юридична адреса: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19, (далі - «Організатор»), з метою просування та сприяння продажу продукції ТМ BASF.

1.2. Метою Кампанії є отримання винагороди (далі «Винагорода») Учасниками, які виконали всі умови, визначені у цих Офіційних правилах, а саме: придбання визначеного цими Офіційними правилами обсягу Продукції протягом всього терміну дії Кампанії та виконання всіх інших умов, визначених цими Правилами.

1.3. Офіційні правила Кампанії публікуються на сайті за наступною адресою: www.agro.basf.ua (далі - «Сайт») протягом усього терміну дії Кампанії.

1.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до чинних Правил шляхом опублікування їх нової версії на Сайті, однак, така поправка не може порушувати вже набуті права Учасників щодо набуття права на одержання Винагороди за досягнення певного рівня покупки. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Кампанії регіональними менеджерами Організатора або шляхом розміщення її на Сайті.

1.5. Ця Кампанія не є азартною грою, лотереєю або будь-якою іншою послугою в сфері грального бізнесу, або змаганням за змістом закону про азартні ігри та не заснована на принципі випадкового визначення Учасників Кампанії, що отримують Винагороду.

1.6. Продукція, яка бере участь в Кампанії, є продукцією, що поставляється та розповсюджується Організатором в межах його комерційної діяльності, а саме виключно: препарат Рекс® Плюс та насіння соняшнику гібридів ЕС ЛОРІС СЛП та ЕС КАПРИЗ СЛП, за умови придбання такої Продукції на Території проведення Кампанії протягом Терміну дії кампанії у дистриб’юторів та субдистриб’юторів Організатора.

1.7. Під значенням «Винагорода» розуміється ваучер з 50% знижки на один доступ до аккаунту Xarvio Field Manager (тип Pro або тип Premium), що вручається Організатором в період дії акції з 15 січня 2021 року по 31 липня 2021 року.

2.1. Кампанія починається з 15 січня 2021 року і триває до 31 липня 2021 року (далі «Термін дії кампанії»).

2.2. Кампанія проводиться виключно на території України, окрім АР Крим та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

3.1. Учасником Кампанії може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, що внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у якості юридичної особи або фізичної особи-підприємця, належним чином здійснює господарську діяльність на території України та щодо якого не розпочата процедура ліквідації або банкрутства (далі «Учасники»), крім: 1.) Організатора та/або пов’язаних з ним або афілійованих осіб; 2.) дистриб’юторів та субдистрибуторів Організатора та/або пов’язаних з ним або афілійованих осіб; 3.) рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Кампанії, а також пов’язаних з ними або афілійованих осіб.

3.2. Кампанія не може бути пов’язана з персоналом Організатора, членами їх сімей та працівниками інших підприємств та організацій, що беруть участь в розробці і реалізації Кампанії на замовлення Організатора, у тому числі з особами, які мають постійні робочі відносини з такими підприємствами та організаціями на умовах тимчасової та/або часткової занятості на договірній основі.

3.3. Організатор залишає за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права на участь у Кампанії в разі: 1.) порушення Учасником цих Правил або 2.) заплямування або посягання на чесне ім’я Організатора, його репутацію або інтересів будь-якими діями, вжитими Учасником протягом терміну дії Кампанії або 3.) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Кампанії. Вищезазначений Учасник втрачає право на отримання будь-якої Винагороди, і якщо Винагороду вже отримано, Організатор може забажати відшкодування його в грошовому еквіваленті безпосередньо від Учасника.

4.1. Для того щоб отримати Винагороду кожен Учасник повинен виконати всі зазначені нижче умови:

1.) здійснити придбання Продукції, яка бере участь в Кампанії, у дистриб’юторів та субдистриб’юторів Організатора. Під придбанням Продукції розуміється придбання Продукції ТМ BASF у наступних кількостях:

1.1) придбавши об’єм препарату Рекс® Плюс у кількості не менше 1500 літрів або насіння соняшнику гібридів ЕС ЛОРІС СЛП та ЕС КАПРИЗ СЛП у кількості не менше 100 п.о., винагорода становить 50% знижки на один доступ до аккаунту Xarvio Field Manager (тип Pro);

1.2) придбавши об’єм препарату Рекс® Плюс у кількості не менше 4200 літрів або насіння соняшнику гібридів ЕС ЛОРІС СЛП та ЕС КАПРИЗ СЛП у кількості не менше 300 п.о., винагорода становить 50% знижки на один доступ до аккаунту Xarvio Field Manager (тип Premium);

За умови виконання вище зазаначених умов, винагорода вручається уповноваженій особі учасника акції представником Організатора (менеджером з продажу ТОВ «БАСФ. Т.О.В») в регіоні до терміну завершення акції.

Вартість Продукції, яка бере участь в Кампанії, не перевищує звичайної вартості аналогічної продукції ТМ BASF. Таким чином, купуючи Продукцію, Учасник Кампанії не вносить жодної додаткової платні за участь в такій Кампанії.

4.2. У межах цієї Кампанії датою придбання Продукції вважається дата, зазначена у видаткових накладних, що підтверджують факт придбання такої Продукції Учасником.

4.3. Усі копії видаткових накладних, отриманих від Учасників будуть перевірені Організатором.

4.4. Організатор не перевіряє факт укладення Договору мотиваційних винагород при досягненні рівня покупки між Учасником Кампанії та дистриб’ютором чи субдистриб’ютором Організатора.

4.5. Організатор не перевіряє факт здійснення Учасником Кампанії повного розрахунку за придбану Продукцію та наявність/відсутність будь-яких прострочених грошових зобов’язань перед дистриб’юторами чи субдистрибуторами Організатора.

4.6. Кількість Продукції, що бере участь в Кампанії та продукції у вигляді Винагороди у межах цієї Кампанії, обмежена.

5.1. Учасник може подати будь-яку скаргу щодо Кампанії Організатору в письмовому вигляді рекомендованим листом або кур’єрською службою протягом 14 днів з дня отримання інформації про будь-які порушення, пов’язані з Кампанією. Для виконання вищевказаної вимоги щодо обмеження часу, вирішальну роль буде відігравати дата відправки такого листа. Скарги, подані після закінчення вищевказаного терміну, не будуть розглядатися.

5.2. Лист необхідно направляти за такою адресою Організатора: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19.

5.3. Рішення про прийняття або відхилення скарги приймаються Організатором протягом 21 дня з моменту отримання такої скарги. Організатор зобов’язується проінформувати Учасника в письмовій формі про своє рішення.

5.4. Будь-яка інша комунікація між Учасником і Організатором здійснюється через регіональних менеджерів Організатора.

6.1. Організатор розглядається в якості адміністратора персональних даних всіх учасників, зібраних в рамках Кампанії.

6.2. Учасники мають право на доступ до своїх особистих даних з метою їх виправлення та видалення, такі дії Учасник може здійснити шляхом відправлення відповідного запиту до Організатора. Всі дані, представлені учасниками будуть оброблені для реалізації Кампанії.

6.3. Надання персональних даних для реалізації Кампанії є добровільним, однак необхідним для того, щоб взяти участь у Кампанії. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних та такі дії: отримання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

7.1. Офіційні правила є обов’язковими для всіх сторін, що беруть участь у Кампанії. Офіційні правила обумовлюють принципи Кампанії, критерії відповідності Правилам Кампанії, права і обов’язки Організатора і учасників.

7.2. Усі питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Будь-які спори, що виникають у зв’язку з виконанням зобов’язань, пов’язаних з цією Кампанією, вирішуються відповідним судом України.

7.4. Організатор на свій розсуд може заборонити участь у Кампанії будь-якому суб’єкту підприємницької діяльності, який бере участь в Кампанії з метою заподіяння будь-кому шкоди або щодо якої є обґрунтовані підозри, що таким суб’єктом підприємницької діяльності було здійснено сукупність дій, які можна кваліфікувати як шахрайство.

7.5. З метою недопущення порушення норм законодавства України, а також забезпечення рівності серед Учасників Кампанії, Організатор має право вимагати від Учасника Кампанії надання додаткової інформації та матеріалів у якості підтвердження факту добросовісності та законності дій Учасника Кампанії. До моменту отримання від Учасника Кампанії вищезазначених підтверджень, участь такого Учасника в Кампанії призупиняється. Неотримання зазначеної інформації до встановленого Організатором моменту вважається добровільною відмовою Учасника Кампанії від участі в Кампанії та отриманні Винагороди.

Top