Акція: Насіння BASF придбай - Пульсар® Флекс забирай

У акції може приймати участь насіння соняшнику ЕС Колоріс КЛ, Дракаріс КЛП, ЕС Каприз СЛП, придбане у визначених авторизованих офіційних дистриб’юторів або субдистриб’юторів починаючи з 01 жовтня 2021 року.

ПРАВИЛА І УМОВИ рекламної кампанії «Заощаджуй та Зростай» (далі - «Офіційні правила», «Правила»)

1.1. Рекламна кампанія «Заощаджуй та зростай» (далі - «Кампанія») є маркетинговою акцією, яка розроблена і впроваджена Товариством з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», яке зареєстроване згідно із законодавством України, код ЄДРПОУ 20068365, юридична адреса: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19, (далі - «Організатор»), з метою просування та сприяння продажу продукції ТМ BASF.

1.2. Метою Кампанії є отримання винагороди (далі «Винагорода») Учасниками, які виконали всі умови, визначені у цих Офіційних правилах, а саме: придбання визначеного цими Офіційними правилами обсягу Продукції протягом всього терміну дії Кампанії та виконання всіх інших умов, визначених цими Правилами.

1.3. Офіційні правила Кампанії публікуються на сайті за наступною адресою: www.agro.basf.ua (далі - «Сайт») протягом усього терміну дії Кампанії.

1.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до чинних Правил шляхом опублікування їх нової версії на Сайті, однак, така поправка не може порушувати вже набуті права Учасників щодо набуття права на одержання Винагороди за досягнення певного рівня покупки. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Кампанії регіональними менеджерами Організатора або шляхом розміщення її на Сайті.

1.5. Ця Кампанія не є азартною грою, лотереєю або будь-якою іншою послугою в сфері грального бізнесу, або змаганням за змістом закону про азартні ігри та не заснована на принципі випадкового визначення Учасників Кампанії, що отримують Винагороду.

1.6. Продукція, яка бере участь в Кампанії, є продукцією, що поставляється та розповсюджується Організатором в межах його комерційної діяльності, а саме виключно: насіння соняшнику ЕС Колоріс КЛ, Дракаріс КЛП, ЕС Каприз СЛП, за умови придбання такої Продукції на Території проведення Кампанії протягом Терміну дії кампанії виключно у авторизованих офіційних дистриб’юторів Організатора, перелік яких визначений у Додатку 1 до цих Правил, а також у субдистриб’юторів, перелік яких визначений у Додатку 3 до цих Правил. У акції може приймати участь насіння соняшнику ЕС Колоріс КЛ, Дракаріс КЛП, ЕС Каприз СЛП, придбане у визначених авторизованих офіційних дистриб’юторів або субдистриб’юторів починаючи з 01 жовтня 2021 року.

1.7. Під значенням «Винагорода» розуміються об’єми продукту Пульсар® Флекс, що поставляються та розповсюджуються Організатором в межах його комерційної діяльності періоду з 25січня 2022 року по 31 липня 2022 року до авторизованих офіційних дистриб’юторів Організатора (Додаток 1) та субдистриб’юторів (Додаток 3).

2.1. Кампанія починається з 25січня 2022 року і триває до 31 липня 2022 року (далі "Термін дії кампанії").

2.2. Кампанія проводиться виключно на території України, окрім АР Крим та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

3.1. Учасником Кампанії може бути будь-який окремий суб’єкт підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, що внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у якості юридичної особи або фізичної особи-підприємця, належним чином здійснює господарську діяльність на території України, незалежно від участі такого суб’єкта у об’єднаннях підприємств (групах компаній, зокрема, але не виключно, у концернах, асоціаціях, холдингах, корпораціях тощо) та щодо якого не розпочата процедура ліквідації або банкрутства (далі «Учасники»), крім: 1.) Організатора та/або пов’язаних з ним або афілійованих осіб; 2.) Офіційних дистриб’юторів Організатора та/або пов’язаних з ним або афілійованих осіб; 3.) рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Кампанії, а також пов’язаних з ними або афілійованих осіб, 4) субдистриб’юторів Організатора, визначених в Додатку 3.

3.2. Кампанія не може бути пов’язана з персоналом Організатора, членами їх сімей та працівниками інших підприємств та організацій, що беруть участь в розробці і реалізації Кампанії на замовлення Організатора, у тому числі з особами, які мають постійні робочі відносини з такими підприємствами та організаціями на умовах тимчасової та/або часткової занятості на договірній основі.

3.3. Організатор залишає за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права на участь у Кампанії в разі: 1.) порушення Учасником цих Правил або 2.) заплямування або посягання на чесне ім’я Організатора, його репутацію або інтересів будь-якими діями, вжитими Учасником протягом терміну дії Кампанії або 3.) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Кампанії. Вищезазначений Учасник втрачає право на отримання будь-якої Винагороди, і якщо Винагороду вже отримано, Організатор може забажати відшкодування його в грошовому еквіваленті безпосередньо від Учасника.

3.4. Окрім умов, визначених в п. 3.1-3. цих Офіційних правил, Учасником Кампанії може бути тільки суб’єкт підприємницької діяльності, що: 1.) належним чином уклав з авторизованим офіційним дистриб’ютором Організатора (Додаток 1) або субдистриб’ютором (Додаток 3) Договір про мотиваційну винагороду при досягненні рівня покупки; та 2.) не має будь-яких прострочених грошових зобов’язань перед авторизованими офіційними дистриб’юторами Організатора (Додаток 1) або субдистриб’ютором (Додаток 3) протягом всього Терміну дії кампанії.

3.5. Суб’єкт підприємницької діяльності, який не відповідає вимогам цього розділу Правил, не може вважатися Учасником Кампанії і не отримує жодних прав, пов’язаних з участю в Кампанії.

4.1. Для того щоб отримати Винагороду кожен Учасник повинен виконати всі зазначені нижче умови:

4.1.1.: здійснити придбання Продукції, яка бере участь в Кампанії, у визначених авторизованих офіційних дистриб’юторів (Додаток 1) або субдистриб’юторів (Додаток 3). Під придбанням Продукції розуміється придбання Продукції ТМ BASF у наступних кількостях:

а) придбавши об’єм насіння соняшнику ЕС Колоріс КЛ, Дракаріс КЛП, ЕС Каприз СЛП, ЕС у кількості 10 посівних одиниць, винагорода становить 10 л препарату Пульсар® Флекс.

б) За придбання кожних наступних 10 посівних одиниць насіння соняшнику ЕС Колоріс КЛ, Дракаріс КЛП, ЕС Каприз СЛП, Учасник отримує 10 л препарату Пульсар® Флекс у вигляді винагороди;

4.1.2. Вартість Продукції, яка бере участь в Кампанії, не перевищує звичайної вартості аналогічної продукції ТМ BASF. Таким чином, купуючи Продукцію, Учасник Кампанії не вносить жодної додаткової платні за участь в такій Кампанії.

4.2. У межах цієї Кампанії датою придбання Продукції вважається дата, зазначена у видаткових накладних, що підтверджують факт придбання такої Продукції Учасником.

4.3. Усі копії видаткових накладних, отриманих від Учасників, будуть перевірені Організатором.

4.4. Організатор не перевіряє факт укладення Договору мотиваційних винагород при досягненні рівня покупки між Учасником Кампанії та авторизованим офіційним дистриб’ютором або субдистриб’ютором Організатора.

4.5. Організатор не перевіряє факт здійснення Учасником Кампанії повного розрахунку за придбану Продукцію та наявність/відсутність будь-яких прострочених грошових зобов’язань перед авторизованими офіційними дистриб’юторами або субдистриб’юторами Організатора.

4.6. Кількість Продукції, що бере участь в Кампанії та продукції у вигляді Винагороди у межах цієї Кампанії, обмежена.

4.7. Отриманням Винагороди вважається покупка Учасником препарату Пульсар® Флекс за ціною 1,20 грн/л з ПДВ у офіційного дистриб’ютора Організатора (Додаток 1) або субдистриб’ютора (Додаток 3), які приймають участь в цій Кампанії.

5.1. Офіційний дистриб’ютор Організатора (Додаток 1) або субдистриб’ютор (Додаток 3), у строк до 30 вересня 2022 року надає Організатору підтверджуючі документи про виконання Кампанії (видаткова накладна, завірена уповноваженою особою Покупця, та інші документи, які можуть бути запитані Організатором для підтвердження виконання умов цього маркетингового заходу).

5.2. Організатор перевіряє факт здійснення покупки Учасником та отримання винагороди, котрий виконав усі умови, зазначені в п. 4.1 цих Правил.

5.3. Надання Винагороди здійснюється Організатором шляхом продажу препарату Пульсар® Флекс. у вигляді Винагороди офіційному дистриб’ютору або субдистриб’ютору за ціною 1,20 грн./л з ПДВ, для реалізації на Учасника. При цьому, дистриб’ютори і/або субдистриб’ютори повинні в кінці кожного місяця надавати Організатору звіти про фактичну реалізацію продукції, що бере участь в акції в розрізі назви кінцевого споживача та їх ЄДРПОУ, номенклатури, кількості продукції, номера та дати видаткової накладної. При цьому, після завершення акції залишки продукції у вигляді Винагороди мають бути повернені Організатору за ціною 1,20 грн./л з ПДВ.

5.4. Отримання Винагороди повинно розглядатися як дохід від підприємницької діяльності Учасника. Усі податки в зв’язку з отриманням Винагороди виплачується Учасником відповідно до чинного законодавства України. Учасник самостійно несе відповідальність за виконання податкових зобов’язань та своєчасність платежів до державної бюджету.

5.5. Організатор не несе відповідальності за наслідки невиконання Учасниками податкових зобов’язань. Організатор не несе відповідальності за збитки Учасника в результаті змін в законодавстві або їх інтерпретації, або будь-яких додаткових витрат Учасником пов’язаних з (з приводу) податковими зобов’язаннями та іншими державними зобов’язаннями.

6.1. Учасник може подати будь-яку скаргу щодо Кампанії Організатору в письмовому вигляді рекомендованим листом або кур’єрською службою протягом 14 днів з дня отримання інформації про будь-які порушення, пов’язані з Кампанією. Для виконання вищевказаної вимоги щодо обмеження часу, вирішальну роль буде відігравати дата відправки такого листа. Скарги, подані після закінчення вищевказаного терміну, не будуть розглядатися.

6.2. Лист необхідно направляти за такою адресою Організатора: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19.

6.3. Рішення про прийняття або відхилення скарги приймаються Організатором протягом 21 дня з моменту отримання такої скарги. Організатор зобов’язується проінформувати Учасника в письмовій формі про своє рішення.

6.4. Будь-яка інша комунікація між Учасником і Організатором здійснюється через регіональних менеджерів Організатора (Додаток 2 ).

7.1. Організатор розглядається в якості адміністратора персональних даних всіх учасників, зібраних в рамках Кампанії.

7.2. Учасники мають право на доступ до своїх особистих даних з метою їх виправлення та видалення, такі дії Учасник може здійснити шляхом відправлення відповідного запиту до Організатора. Всі дані, представлені учасниками будуть оброблені для реалізації Кампанії.

7.3. Надання персональних даних для реалізації Кампанії є добровільним, однак необхідним для того, щоб взяти участь у Кампанії. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних та такі дії: отримання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

8.1. Офіційні правила є обов’язковими для всіх сторін, що беруть участь у Кампанії. Офіційні правила обумовлюють принципи Кампанії, критерії відповідності Правилам Кампанії, права і обов’язки Організатора і учасників.

8.2. Усі питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Будь-які спори, що виникають у зв’язку з виконанням зобов’язань, пов’язаних з цією Кампанією, вирішуються відповідним судом України.

8.4. Організатор на свій розсуд може заборонити участь у Кампанії будь-якому суб’єкту підприємницької діяльності, який бере участь в Кампанії з метою заподіяння будь-кому шкоди або щодо якої є обґрунтовані підозри, що таким суб’єктом підприємницької діяльності було здійснено сукупність дій, які можна кваліфікувати як шахрайство.

8.5. З метою недопущення порушення норм законодавства України, а також забезпечення рівності серед Учасників Кампанії, Організатор має право вимагати від Учасника Кампанії надання додаткової інформації та матеріалів у якості підтвердження факту добросовісності та законності дій Учасника Кампанії. До моменту отримання від Учасника Кампанії вищезазначених підтверджень, участь такого Учасника в Кампанії призупиняється. Неотримання зазначеної інформації до встановленого Організатором моменту вважається добровільною відмовою Учасника Кампанії від участі в Кампанії та отриманні Винагороди.

Перелік авторизованих офіційних дистриб’юторів ТОВ «БАСФ Т.О.В.», що беруть участь у кампанії

НазваКонтакти
ТОВ "АГРО Престиж"+38 0352 43 59 86
46008, м. Тернопіль, вул. Острозького, буд. 48, офіс 41
http://agroprestyzh.com
ТОВ "Агрорось"(04735) 2 58 44 (098) 099 11 72 http://www.agroros.com.ua
ТОВ "Агріі Україна"+38 044 494 36 60
+38 044 494 43 12
03022, м Київ, вул. Смольна, 9Б Бізнес-парк «Глорія»
https://agrii.com.ua/
ТОВ "Ерідон"+38 044 536 92 00
+38 044 501 88 30
office@eridon.ua
вул. Чорновола, 30, с. Софіївська Борщагівка (промвузол Жуляни) https://www.eridon.ua/
ТОВ "Захід Агробізнес"+38 036 262 92 84
info@zahidagro.biz ; zaxidagro@ukr.net
33018, Рівне, вул. Курчатова, 18с
http://zahidagro.biz/
ТОВ "Спектр-Агро"+38 044 520 94 30
+38 067 332 63 43
+38 044 520 94 32
agro@spectr-agro.com
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20
http://www.spectr-agro.com
ТОВ "Суффле Агро Україна"+38 050 436 75 62
sau@soufflet.com
вул. Б.Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068
http://www.soufflet-agro.co
ТОВ "Аграрно-Хімічна Компанія"+38 044 258 91 31
Україна, 03040, м.Київ, вул. Стельмаха, 6а
http://www.uahk.com.ua/
ТОВ «Нор-Ест Агро»+380 44 334 36 24
info@nor-estagro.com
www.nor-estagro.com
ОВ «Розмай Агро»+380 44 338-67-73
rozmai.agro@gmail.com
https://rozmaiagro.com.ua/
ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА»+38 098 931 31 31
+38 066 931 31 31
office@poletehnika.in.ua
69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 121в http://poletehnika.com.ua
ПП «АДЛЄР»+38(0412) 42-91-78
mail@adler.com.ua
м. Житомир, вул Авіаторів, 9
www.adler.zt.ua
ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»+38(097) 000-77-72
office@lnz.com.ua
вул. Заводська, 17
Черкаська обл., Шполянский р-н, с. Лебедин
www.lnz.com.ua
ТОВ «ТД «АГРОХІМ»+38068-561-56-17
r.kukharyshen@agrohp.com.ua
Сумська область

Перелік регіональних менеджерів ТОВ «БАСФ Т.О.В.» за посиланням.

Перелік субдистриб’юторів ТОВ «БАСФ Т.О.В.», що беруть участь у кампанії
Назва, код ЄДРПОУКонтакти
ТОВ "Агропром-Центр"
(код ЄДРПОУ 30211319)
Boris.Tsibulnik@gmail.com
ФОП Малик Надія Степанівна
(код ЄДРПОУ 2413614363)
malik-n@ukr.net
ТОВ "АГРОСЕМ"
(код ЄДРПОУ 30967207)
e.bezvolyev@agrosem.ua
ТОВ "Украгроком"
(код ЄДРПОУ 30327425)
i.dudnik@uak.com.ua
ТОВ «Агрохім-Партнер»
(код ЄДРПОУ 38397547)
Sav4uk@agrohp.com.ua
ТОВ «АГРОХІМСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 31522332)
victor@ahs.in.zp.ua
ТОВ "Агроресурс-А"
(код ЄДРПОУ 39374096)
I.Martynov@agroresurs-a.com
ТОВ "АГРО ЗАХИСТ"
(код ЄДРПОУ 38847715)
liberov.gr@gmail.com
ТОВ «Компанія АгроНова»
(код ЄДРПОУ 42286157)
Shevchuk.a510@gmail.com
ТОВ "СУМСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"
(код ЄДРПОУ 43274624)
sapk081019@gmail.com
ТОВ "Компанія "СЕРПЕНЬ"
(код ЄДРПОУ 38874670)
chernish.m@serpen.pl.ua
ТОВ "ЩЕДРИЙ ЛАН"
(код ЄДРПОУ 31785019)
shedrlan02@gmail.com

Продукти, що приймають участь в акції "Заощаджуй та Зростай"

Середньо стиглий гібрид

Висока пластичність до умов і технологій вирощування!

Top