Отримай вигоду разом із Систіва®

Систіва® – унікальний перпарат і це давно відомий факт! Ми робимо його ще доступнішим для вас: купуючи 80 літрів Систіва®, 160 літрів Кінто® Дуо отримаєте у якості бонусу. Цікаво? Ще б пак! Комбінація Систіва® 1 л/т та Кінто® Дуо 2 л/т на озимій пшениці дозволяє отримати додатково $97* на гектар!

ПРАВИЛА І УМОВИ рекламної кампанії «Заощаджуй та Зростай» (далі - «Офіційні правила», «Правила»)

1.1. Рекламна кампанія «Заощаджуй та зростай» (далі - «Кампанія») є маркетинговою акцією, яка розроблена і впроваджена Товариством з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», яке зареєстроване згідно із законодавством України, код ЄДРПОУ 20068365, юридична адреса: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19, (далі - «Організатор»), з метою просування та сприяння продажу продукції ТМ BASF.

1.2. Метою Кампанії є отримання винагороди (далі «Винагорода») Учасниками, які виконали всі умови, визначені у цих Офіційних правилах, а саме: придбання визначеного цими Офіційними правилами обсягу Продукції протягом всього терміну дії Кампанії та виконання всіх інших умов, визначених цими Правилами.

1.3. Офіційні правила Кампанії публікуються на сайті за наступною адресою: www.agro.basf.ua (далі - «Сайт») протягом усього терміну дії Кампанії.

1.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до чинних Правил шляхом опублікування їх нової версії на Сайті, однак, така поправка не може порушувати вже набуті права Учасників щодо набуття права на одержання Винагороди за досягнення певного рівня покупки. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Кампанії регіональними менеджерами Організатора або шляхом розміщення її на Сайті.

1.5. Ця Кампанія не є азартною грою, лотереєю або будь-якою іншою послугою в сфері грального бізнесу, або змаганням за змістом закону про азартні ігри та не заснована на принципі випадкового визначення Учасників Кампанії, що отримують Винагороду.

1.6. Продукція, яка бере участь в Кампанії, є продукцією, що поставляється та розповсюджується Організатором в межах його комерційної діяльності, а саме виключно: препарат Систіва®, за умови придбання такої Продукції на Території проведення Кампанії протягом Терміну дії кампанії виключно у авторизованих офіційних дистриб’юторів Організатора, перелік яких визначений у Додатку 1 до цих Правил.

1.7. Під значенням «Винагорода» розуміються об’єми продукту Кінто® Дуо,, що поставляється та розповсюджується Організатором в межах його комерційної діяльності періоду з 01 червня 2021 року по 31 жовтня 2021 року до авторизованих офіційних дистриб’юторів Організатора (Додаток 1).

2.1. Кампанія починається з 01 червня 2021 року і триває до 31 жовтня 2021 року (далі "Термін дії кампанії").

2.2. Кампанія проводиться виключно на території України, окрім АР Крим та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

3.1. Учасником Кампанії може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, незалежно від форми власності та/або група суб’єктів підприємницької діяльності, об’єднаних одним власником, частка якого в статутному капіталі кожного з таких суб’єктів становить 51% або більше (у грошовому еквіваленті), що внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у якості юридичної особи або фізичної особи-підприємця, належним чином здійснює господарську діяльність на території України та щодо якого не розпочата процедура ліквідації або банкрутства (далі «Учасники»), крім:

1.) Організатора та/або пов’язаних з ним або афілійованих осіб;

2.) Офіційних дистриб’юторів та суб-дистриб’юторів Організатора та/або пов’язаних з ним або афілійованих осіб;

3.) рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Кампанії, а також пов’язаних з ними або афілійованих осіб.

3.2. Кампанія не може бути пов’язана з персоналом Організатора, членами їх сімей та працівниками інших підприємств та організацій, що беруть участь в розробці і реалізації Кампанії на замовлення Організатора, у тому числі з особами, які мають постійні робочі відносини з такими підприємствами та організаціями на умовах тимчасової та/або часткової занятості на договірній основі.

3.3. Організатор залишає за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права на участь у Кампанії в разі: 1.) порушення Учасником цих Правил або 2.) заплямування або посягання на чесне ім’я Організатора, його репутацію або інтересів будь-якими діями, вжитими Учасником протягом терміну дії Кампанії або 3.) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Кампанії. Вищезазначений Учасник втрачає право на отримання будь-якої Винагороди, і якщо Винагороду вже отримано, Організатор може забажати відшкодування його в грошовому еквіваленті безпосередньо від Учасника.

3.4. Окрім умов, визначених в п. 3.1-3.2 цих Офіційних правил, Учасником Кампанії може бути тільки суб’єкт підприємницької діяльності, що: 1.) належним чином уклав з авторизованим офіційним дистриб’ютором Організатора (Додаток 1) Договір про мотиваційну винагороду при досягненні рівня покупки; та 2.) не має будь-яких прострочених грошових зобов’язань перед авторизованими офіційними дистриб’юторами та суб-дистриб’юторами Організатора (Додаток 1, Додаток 2) протягом всього Терміну дії кампанії.

3.5. Суб’єкт підприємницької діяльності, який не відповідає вимогам цього розділу Правил, не може вважатися Учасником Кампанії і не отримує жодних прав, пов’язаних з участю в Кампанії.

3.6. Для участі в Кампанії суб’єкти підприємницької діяльності, які входять до групи суб’єктів підприємницької діяльності, об’єднаних одним власником, частка якого в статутному капіталі кожного з таких суб’єктів становить 51% або більше (у грошовому еквіваленті), зобов’язані надати відповідні підтверджуючі документи щодо структури власності, до яких входять, зокрема, але не обмежуючись: (і)витяг зі статуту; (іі)витяг з ЄДРПОУ з датою надання документу, обидва документи або в оригіналі, або копії завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта підприємницької діяльності.

3.7. Відповідальний менеджер здійснює верифікацію інформації, що міститься в документах, передбачених п.3.6., зокрема перевіряє в ЄДРПОУ правильність інформації, роздруковує відповідну інформацію по суб’єктам підприємницької діяльності зі вказанням дати, організовує процес сканування та електронного архівування документів та інформації, передбачених п.п.3.6. та 3.7., та відповідає за зберігання цих документів в паперовому вигляді.

4.1. Для того щоб отримати Винагороду кожен Учасник повинен виконати всі зазначені нижче умови: 1.) здійснити придбання Продукції, яка бере участь в Кампанії, у визначених авторизованих офіційних дистриб’юторів та суб-дистриб’юторів (Додаток 1, Додаток 2). Під придбанням Продукції розуміється придбання Продукції ТМ BASF у наступних кількостях: 1.1) придбавши об’єм препарату Систіва® у кількості не менше 80 літрів, винагорода становить 160 л препарату Кінто® Дуо. За придбання кожних наступних 80 літрів препарату Систіва® , Учасник отримує 160 л препарату Кінто® Дуо у вигляді винагороди; Вартість Продукції, яка бере участь в Кампанії, не перевищує звичайної вартості аналогічної продукції ТМ BASF. Таким чином, купуючи Продукцію, Учасник Кампанії не вносить жодної додаткової платні за участь в такій Кампанії.

4.2. У межах цієї Кампанії датою придбання Продукції вважається дата, зазначена у видаткових накладних, що підтверджують факт придбання такої Продукції Учасником.

4.3. Усі копії видаткових накладних, отриманих від Учасників будуть перевірені Організатором.

4.4. Організатор не перевіряє факт укладення Договору мотиваційних винагород при досягненні рівня покупки між Учасником Кампанії та авторизованим офіційним дистриб’ютором та суб-дистриб’юторами Організатора.

4.5. Організатор не перевіряє факт здійснення Учасником Кампанії повного розрахунку за придбану Продукцію та наявність/відсутність будь-яких прострочених грошових зобов’язань перед авторизованими офіційними дистриб’юторами Організатора.

4.6. Кількість Продукції, що бере участь в Кампанії та продукції у вигляді Винагороди у межах цієї Кампанії, обмежена.

4.7. Отриманням Винагороди вважається її покупка Учасником препаратів за ціною 1,2 грн/л з ПДВ у офіційного дистриб’ютора та суб-дистриб’ютора Організатора (Додаток 1, Додаток 2), який приймає участь в цій Кампанії.

5.1. Офіційний дистриб’ютор та суб-дистриб’ютор Організатора (Додаток 1, Додаток 2), у строк до 30 листопада 2021 року надає Організатору підтверджуючі документи про виконання Кампанії (видаткова накладна, завірена уповноваженою особою Покупця, копія статуту та інші документи, які можуть бути запитані Організатором для підтвердження виконання умов цього маркетингового заходу).

5.2. Організатор перевіряє факт здійснення покупки Учасником та отримання винагороди, котрий виконав усі умови, зазначені в п. 4.1 цих Правил.

5.3. Компенсація вартості продукції у вигляді Винагороди офіційному дистриб’ютору та суб-дистриб’ютору, здійснюється Організатором у строк до 31 грудня 2021 року за умов виконання всіх умов, зокрема, п. 4.1 та 5.1. цих Правил. Сума Винагороди розраховується як різниця ціни за 1 л, що сплачена Учасником відповідно п. 4.11 та ціна за 1 літр середньострокового кредиту прайс-листа Організатора помножена на загальну кількість препаратів, що продані Кінцевим споживачам (відповідно до п.5,1).

5.4. Отримання Винагороди повинно розглядатися як дохід від підприємницької діяльності Учасника. Усі податки в зв’язку з отриманням Винагороди виплачується Учасником відповідно до чинного законодавства України. Учасник самостійно несе відповідальність за виконання податкових зобов’язань та своєчасність платежів до державної бюджету.

5.5. Організатор не несе відповідальності за наслідки невиконання Учасниками податкових зобов’язань. Організатор не несе відповідальності за збитки Учасника в результаті змін в законодавстві або їх інтерпретації, або будь-яких додаткових витрат Учасником пов’язаних з (з приводу) податковими зобов’язаннями та іншими державними зобов’язаннями.

6.1. Учасник може подати будь-яку скаргу щодо Кампанії Організатору в письмовому вигляді рекомендованим листом або кур’єрською службою протягом 14 днів з дня отримання інформації про будь-які порушення, пов’язані з Кампанією. Для виконання вищевказаної вимоги щодо обмеження часу, вирішальну роль буде відігравати дата відправки такого листа. Скарги, подані після закінчення вищевказаного терміну, не будуть розглядатися.

6.2. Лист необхідно направляти за такою адресою Організатора: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19.

6.3. Рішення про прийняття або відхилення скарги приймаються Організатором протягом 21 дня з моменту отримання такої скарги. Організатор зобов’язується проінформувати Учасника в письмовій формі про своє рішення.

6.4. Будь-яка інша комунікація між Учасником і Організатором здійснюється через регіональних менеджерів Організатора (Додаток 3 ).

7.1. Організатор розглядається в якості адміністратора персональних даних всіх учасників, зібраних в рамках Кампанії.

7.2. Учасники мають право на доступ до своїх особистих даних з метою їх виправлення та видалення, такі дії Учасник може здійснити шляхом відправлення відповідного запиту до Організатора. Всі дані, представлені учасниками будуть оброблені для реалізації Кампанії.

7.3. Надання персональних даних для реалізації Кампанії є добровільним, однак необхідним для того, щоб взяти участь у Кампанії. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних та такі дії: отримання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

8.1. Офіційні правила є обов’язковими для всіх сторін, що беруть участь у Кампанії. Офіційні правила обумовлюють принципи Кампанії, критерії відповідності Правилам Кампанії, права і обов’язки Організатора і учасників.

8.2. Усі питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Будь-які спори, що виникають у зв’язку з виконанням зобов’язань, пов’язаних з цією Кампанією, вирішуються відповідним судом України.

8.4. Організатор на свій розсуд може заборонити участь у Кампанії будь-якому суб’єкту підприємницької діяльності, який бере участь в Кампанії з метою заподіяння будь-кому шкоди або щодо якої є обґрунтовані підозри, що таким суб’єктом підприємницької діяльності було здійснено сукупність дій, які можна кваліфікувати як шахрайство.

8.5. З метою недопущення порушення норм законодавства України, а також забезпечення рівності серед Учасників Кампанії, Організатор має право вимагати від Учасника Кампанії надання додаткової інформації та матеріалів у якості підтвердження факту добросовісності та законності дій Учасника Кампанії. До моменту отримання від Учасника Кампанії вищезазначених підтверджень, участь такого Учасника в Кампанії призупиняється. Неотримання зазначеної інформації до встановленого Організатором моменту вважається добровільною відмовою Учасника Кампанії від участі в Кампанії та отриманні Винагороди.

Перелік авторизованих офіційних дистриб’юторів ТОВ «БАСФ Т.О.В.», що беруть участь у кампанії

НазваКонтакти
ТОВ "АГРО Престиж"+38 0352 43 59 86
46008, м. Тернопіль, вул. Острозького, буд. 48, офіс 41
http://agroprestyzh.com
ТОВ "Агрорось"(04735) 2 58 44 (098) 099 11 72 http://www.agroros.com.ua
ТОВ "Агріі Україна"+38 044 494 36 60
+38 044 494 43 12
03022, м Київ, вул. Смольна, 9Б Бізнес-парк «Глорія»
https://agrii.com.ua/
ПП «Бізон-Тех 2006»+38 044 391 44 40
+38 044 391 44 41
office@bizontech.ua
Україна, 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 71-Г
www.bizontech.com.ua
ТОВ "БІЗОН-ІМПОРТ"+38 098 931 31 31
+38 066 931 31 31
office@poletehnika.in.ua
69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 121в http://poletehnika.com.ua
ТОВ "Ерідон"+38 044 536 92 00
+38 044 501 88 30
office@eridon.ua
вул. Чорновола, 30, с. Софіївська Борщагівка (промвузол Жуляни) https://www.eridon.ua/
ТОВ "Захід Агробізнес"+38 036 262 92 84
info@zahidagro.biz ; zaxidagro@ukr.net
33018, Рівне, вул. Курчатова, 18с
http://zahidagro.biz/
ТОВ "Спектр-Агро"+38 044 520 94 30
+38 067 332 63 43
+38 044 520 94 32
agro@spectr-agro.com
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20
http://www.spectr-agro.com
ТОВ "Суффле Агро Україна"+38 050 436 75 62
sau@soufflet.com
вул. Б.Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068
http://www.soufflet-agro.co
ТОВ "Аграрно-Хімічна Компанія"+38 044 258 91 31
Україна, 03040, м.Київ, вул. Стельмаха, 6а
http://www.uahk.com.ua/
ТОВ «Нор-Ест Агро»+380 44 334 36 24
info@nor-estagro.com
www.nor-estagro.com
ОВ «Розмай Агро»+380 44 338-67-73
rozmai.agro@gmail.com
https://rozmaiagro.com.ua/

Перелік регіональних менеджерів ТОВ «БАСФ Т.О.В.» за посиланням.

Перелік субдистриб’юторів ТОВ «БАСФ Т.О.В.», що беруть участь у кампанії
Назва, код ЄДРПОУКонтакти
ТОВ «ТД Агрохім»
(код ЄДРПОУ 40136385)
mataitis@icloud.com
ТОВ "Агрозахист Харків"
(код ЄДРПОУ 37875888)
azh1609@ukr.net
ТОВ "Агропром-Центр"
(код ЄДРПОУ 30211319)
Boris.Tsibulnik@gmail.com
ТОВ «Клевер Агро»
(код ЄДРПОУ 40092170)
Kleveragro@ukr.net
ТОВ "ЛНЗ"
(код ЄДРПОУ 00388932)
apoltavets@lnz.com.ua
ПП "Адлєр"
(код ЄДРПОУ 35954742)
vs@adler.com.ua
ФОП Малик Надія Степанівна
(код ЄДРПОУ 2413614363)
malik-n@ukr.net
ТОВ "Агро Експерт"
(код ЄДРПОУ 32010004)
m.sushko@agro-e.com.ua
ТОВ "ТЕХНОТОРГ-ДОН"
(код ЄДРПОУ 31764816)
nataliya.kuznetsova@tehnotorg.com
ТОВ "АГРОСЕМ"
(код ЄДРПОУ 30967207)
e.bezvolyev@agrosem.ua
ТОВ «Аграрно-хімічна компанія»
(код ЄДРПОУ 41694117)
sergeyzaec81@gmail.com
ТОВ "Украгроком"
(код ЄДРПОУ 30327425)
i.dudnik@uak.com.ua
ПрАТ "Агріматко - Україна"
(код ЄДРПОУ 30725226)
agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com
ТОВ «Агрохім-Партнер»
(код ЄДРПОУ 38397547)
Sav4uk@agrohp.com.ua
ТОВ «Євроленд ю ей»
(код ЄДРПОУ 41127125)
welcome@euroland.ua
ТОВ «АГРОХІМСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 31522332)
victor@ahs.in.zp.ua
ТОВ "Агроресурс-А"
(код ЄДРПОУ 39374096)
I.Martynov@agroresurs-a.com
ТОВ "АГРО ЗАХИСТ"
(код ЄДРПОУ 38847715)
liberov.gr@gmail.com
ТОВ «Компанія АгроНова»
(код ЄДРПОУ 42286157)
Shevchuk.a510@gmail.com

Продукти, що приймають участь в акції:

Оптимізує Ваше виробництво

Вiд здорових коренiв до високого врожаю

Top