Адексарвіо

У сезоні 2023 ми надаємо преміум підписку xarvio® FIELD MANAGER та персональний супровід діджитал–фармінг–експерта з команди xarvio® на весь сезон вирощування озимих зернових для проведення навчання щодо комплексного аналізу поля та поточних умов разом з xarvio® FIELD MANAGER.

Ви навчитесь самостійно користуватись сервісом, обирати технології внесення й оптимізації ресурсів, а саме:

  • Виявляти високопродуктивні поля, які варті більших інвестицій
  • Оптимізувати витрати на малопродуктивних полях
  • Як результат, отримаєте можливість підвищити загальну прибутковість Вашого виробництва

ПРАВИЛА І УМОВИ рекламної кампанії «Адексарвіо» (далі - «Офіційні правила», «Правила»)

1.1. Рекламна кампанія «Адексарвіо» (далі - «Кампанія») є маркетинговою акцією, яка розроблена і впроваджена Товариством з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», яке зареєстроване згідно із законодавством України, код ЄДРПОУ 20068365, юридична адреса: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Дружби народів, 19, (далі - «Організатор»), з метою просування та сприяння продажу продукції ТМ BASF.

1.2. Метою Кампанії є отримання винагороди (далі «Винагорода») Учасниками, які виконали всі умови, визначені у цих Офіційних правилах, а саме: придбання препарату Адексар® СЕ Плюс протягом 2018-2022 комерційних сезонів та виконання всіх інших умов, визначених цими Правилами. Під значенням «Винагорода» розуміється преміум підписка xarvio® FIELD MANAGER (отримання ваучера-коду доступу) та персональний супровід командою з продажів xarvio, що включає комплексний аналіз поля та поточних умов задля ефективного вибору технології внесення й оптимізації ресурсів.

1.3. Офіційні правила Кампанії публікуються на сайті за наступною адресою: www.agro.basf.ua (далі - «Сайт») протягом усього терміну дії Кампанії.

1.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до чинних Правил шляхом опублікування їх нової версії на Сайті. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Кампанії командою з продажів xarvio або шляхом розміщення її на Сайті.

1.5. Ця Кампанія не є азартною грою, лотереєю або будь-якою іншою послугою в сфері грального бізнесу, або змаганням за змістом закону про азартні ігри та не заснована на принципі випадкового визначення Учасників Кампанії, що отримують Винагороду.

2.1. Кампанія починається з 01 листопада 2022 року і триває до 31 жовтня 2023 року (далі "Термін дії кампанії").

2.2. Кампанія проводиться виключно на території України, окрім АР Крим та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

3.1. Учасники Кампанії допускаються до участі у Кампанії за умови відповідності принаймні одному з вказаних критеріїв: 1. Покупка препарату Адексар® Плюс принаймні один сезон (календарний рік) за період з 2018-2022 року. 2.Внесення препарату Адексар® Плюс щонайменше 5% від загального земельного банку

3.2. Кампанія не може бути пов’язана з персоналом Організатора, членами їх сімей та працівниками інших підприємств та організацій, що беруть участь в розробці і реалізації Кампанії на замовлення Організатора, у тому числі з особами, які мають постійні робочі відносини з такими підприємствами та організаціями на умовах тимчасової та/або часткової занятості на договірній основі.

3.3. Організатор залишає за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права на участь у Кампанії в разі: 1.) порушення Учасником цих Правил або 2.) заплямування або посягання на чесне ім’я Організатора, його репутацію або інтересів будь-якими діями, вжитими Учасником протягом терміну дії Кампанії або 3.) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Кампанії.

4.1. Для того щоб отримати Винагороду кожен Учасник повинен виконати всі зазначені нижче умови:

1) придбати препарат Адексар® СЕ Плюс протягом 2018-2022 комерційних сезонів та/або внести препарат Адексар® Плюс щонайменше 5% від загального земельного банку;

2) Учасник надає свою згоду на участь в Кампанії та доступ до власного акаунту xarvio® FIELD MANAGER для надання повноцінної консультації та аналізу даних господарства співробітником БАСФ;

3) Учасник надає основну інформацію про поля озимих зернових: GPS координати полів, культуру, сорт, дату посіву, попередник, інформацію про внесення добрив, обробіток ґрунту, систему захисту, за наявності карти внесення ЗЗР та врожайності;

5.1. Учасники отримують безкоштовний преміум доступ до акаунту xarvio® FIELD MANAGER;

5.2 Команда продажів xarvio надають супровід з ведення полів озимих протягом сезону на період терміну дії Кампанії. Під супроводом розуміється комплексний аналіз поля та поточних умов разом з xarvio® FIELD MANAGER - задля ефективного вибору технології внесення й оптимізації ресурсів. Супровід включає в себе проведення консультацій (особисті візити в господарства або телефонну розмову) та надання звітів по цифровому аналізу поля:

1. Початок роботи: створення полів, аналітика зон продуктивності та їх вплив на вибір системи захисту, аналіз історичних погодних умов, тощо

2. Добрива: створення карт для диференційного внесення добрив

3. Захист: вибір часу внесення, рекомендовані препарати та норми з урахуванням розвитку хвороб, можливість диференційного внесення

4. Оцінка економічної ефективності: аналіз даних по врожайності, за наявності карт врожайності

6.1. Організатор розглядається в якості адміністратора персональних даних всіх учасників, зібраних в рамках Кампанії.

6.2. Учасники мають право на доступ до своїх особистих даних з метою їх виправлення та видалення, такі дії Учасник може здійснити шляхом відправлення відповідного запиту до Організатора. Всі дані, представлені учасниками будуть оброблені для реалізації Кампанії.

6.3. Надання персональних даних для реалізації Кампанії є добровільним, однак необхідним для того, щоб взяти участь у Кампанії. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних та такі дії: отримання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

7.1 Учасник надає БАСФ нескасовне, постійне, субліцензійне, перехідне, нічим не обмежене світове та неексклюзивне право на використання даних з акаунту xarvio® FIELD MANAGER для надання повноцінної консультації та аналізу даних господарства співробітником БАСФ

8.1. Офіційні правила є обов’язковими для всіх сторін, що беруть участь у Кампанії. Офіційні правила обумовлюють принципи Кампанії, критерії відповідності Правилам Кампанії, права і обов’язки Організатора і учасників.

8.2. Усі питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Будь-які спори, що виникають

Супровід експерта передбачає проведення консультацій та надання звітів з цифрового аналізу поля:

  • На початку роботи: створення полів, аналітика зон продуктивності та їхнього впливу на вибір системи захисту, аналіз історичних погодних умов тощо
  • На етапі внесення добрив: створення карт для диференційного внесення добрив
  • На етапі захисту посіву: вибір часу внесення, рекомендовані препарати та норми з урахуванням тиску хвороб, можливості диференційного внесення

Звіт №1

Дізнатись більше про продукти:

Сила, на яку можу покладатися!

Приєднуйся зараз до майбутнього сільського господарства.

Top